• دووب

Loading

دووب

دووب

دووب دریچه ای به دنیای جدید است،با ما دووب شدن را تجربه کنید.
وارد دووبلیکاتور شوید و در یک چشم بر هم زدن دووبی شوید.
مشخصات کلی

دووب

  • تامین کننده
  • وارد کننده
  • فروشگاه
  • کامپیوتر

اسکن یه بعدی اشیا و انسان
مجسمه(آواتار)هر جسمی در ابعاد مختلف

خیابان مقدس اردبیلی، مرکز خرید پالادیوم، طبقه اول، واحد ۱۰۹

11 - 50 نفر

http://www.doob-3d.ir/

بازرگانی و تجارت
  • آسیای میانه
  • جمهوری اسلامی ایران
گواهی های مدیریتی و استانداردها
  • Others
صلاحیت ارجاع کار
  • کسب گواهینامه از سازمانهای مرتبط
انجمن ها

  • سایر انجمن ها

دووب

خیابان مقدس اردبیلی، مرکز خرید پالادیوم، طبقه اول، واحد ۱۰۹
Iran Iran